Scenery of Baiku Lake in Xigaze, Tibet

This photo taken on Sept. 2, 2023 shows the scenery of Baiku Lake and nearby snow mountains in Xigaze, southwest China's Tibet Autonomous Region. (Xinhua/Li Jian)

This photo taken on Sept. 2, 2023 shows the scenery of Baiku Lake and nearby snow mountains in Xigaze, southwest China's Tibet Autonomous Region. (Xinhua/Li Jian)

This photo taken on Sept. 2, 2023 shows the scenery of Mount Shishapangma seen from Baiku Lake in Xigaze, southwest China's Tibet Autonomous Region. (Xinhua/Chen Zepeng)

This aerial photo taken on Sept. 2, 2023 shows the scenery of Baiku Lake in Xigaze, southwest China's Tibet Autonomous Region. (Xinhua/Chen Zepeng)

This combination photo taken on Sept. 2, 2023 shows the scenery of Baiku Lake and nearby snow mountains in Xigaze, southwest China's Tibet Autonomous Region. (Xinhua/Nie Yi)