Xi, Macron jointly meet the press

Chinese President Xi Jinping and his French counterpart, Emmanuel Macron, jointly meet the press in Paris, France, May 6, 2024. (Xinhua/Yin Bogu)

PARIS, May 6 (Xinhua) -- Chinese President Xi Jinping and his French counterpart, Emmanuel Macron, jointly met the press on Monday.

Chinese President Xi Jinping and his French counterpart, Emmanuel Macron, jointly meet the press in Paris, France, May 6, 2024. (Xinhua/Li Xueren)