Autumn view of Shangri-la of Diqing in Yunnan

Cattle graze in field of Jiefang Village in Shangri-la of Diqing, southwest China's Yunnan Province, Sept. 14, 2017. (Xinhua/Jing Huihui)

Photo taken on Sept. 14, 2017 shows the view of Jiefang Village in Shangri-la of Diqing, southwest China's Yunnan Province. (Xinhua/Jing Huihui)