Scenery of Yamzbog Yumco Lake in Shannan, Tibet

Photo taken on Jan. 28, 2022 shows a herd of sheep near the Yamzbog Yumco Lake in Shannan, southwest China's Tibet Autonomous Region. (Xinhua/Shen Hongbing)

Photo taken on Jan. 28, 2022 shows a village near the Yamzbog Yumco Lake in Shannan, southwest China's Tibet Autonomous Region. (Xinhua/Shen Hongbing)

Photo taken on Jan. 28, 2022 shows the scenery of the Yamzbog Yumco Lake in Shannan, southwest China's Tibet Autonomous Region. (Xinhua/Shen Hongbing)

Photo taken on Jan. 25, 2022 shows the scenery of the Yamzbog Yumco Lake in Shannan, southwest China's Tibet Autonomous Region. (Xinhua/Shen Hongbing)