In pics: Gangbug Glacier in Tibet

139461429_16034285425321n.jpg

Photo taken on Oct. 22, 2020 shows the Gangbug Glacier in the border area between Nagarze and Kangmar counties, southwest China's Tibet Autonomous Region. (Xinhua/Huang Huo)

139461429_16034285425581n.jpg

Photo taken on Oct. 22, 2020 shows the Gangbug Glacier in the border area between Nagarze and Kangmar counties, southwest China's Tibet Autonomous Region. (Xinhua/Huang Huo)

139461429_16034285425821n.jpg

Photo taken on Oct. 22, 2020 shows the Gangbug Glacier in the border area between Nagarze and Kangmar counties, southwest China's Tibet Autonomous Region. (Xinhua/Huang Huo)

139461429_16034285426101n.jpg

Photo taken on Oct. 22, 2020 shows the Gangbug Glacier in the border area between Nagarze and Kangmar counties, southwest China's Tibet Autonomous Region. (Xinhua/Huang Huo)