Autumn scenery of Nanyigou scenic area in Tibet

Photo taken on Nov. 2, 2016 shows the autumn scenery of the Nanyigou scenic area in Nyingchi City, southwest China's Tibet Autonomous Region. (Photo/Xinhua)

Photo taken on Nov. 2, 2016 shows the autumn scenery in Nyingchi City, southwest China's Tibet Autonomous Region. (Photo/Xinhua)

Photo taken on Nov. 2, 2016 shows the autumn scenery of the Nanyigou scenic area in Nyingchi City, southwest China's Tibet Autonomous Region. (Photo/Xinhua)

Photo taken on Nov. 2, 2016 shows the autumn scenery of a forest park in Nyingchi City, southwest China's Tibet Autonomous Region. (Photo/Xinhua)